GOSSIP

Ο ορισµός της «καλής υγείας» και η βαθύτερη κατανόηση των µηχανισµών των νόσων

Ο-ορισµός-της-«καλής-υγείας»-και-η-βαθύτερη-κατανόηση-των-µηχανισµών-των-νόσων


Η µακροζωία, ειδικά τη σηµερινή εποχή, θεωρείται δεδοµένη, µε το προσδόκιµο επιβίωσης να κυµαίνεται στα 77,9 χρόνια ζωής για τους άνδρες και για τις γυναίκες στα 83,3 έτη. Αυτό, όµως, που δε θεωρείται
καθόλου δεδοµένο είναι το «ευ ζην», δηλαδή η ποιότητα ζωής, η οποία σχετίζεται µε τη συνολική κατάσταση της υγείας µας και τα αυξηµένα
επίπεδα ενέργειας και ευεξίας.
Το «ευ ζην», στην ουσία, ταυτίζεται µε αυτό που λέµε «καλή υγεία». Ο νους των περισσότερων, όταν ακούν τη συγκεκριµένη φράση, συνειρµικά παραπέµπει στην απουσία κάποιας νόσου και µόνο. Ωστόσο, πρόκειται
για έναν όρο πολυσύνθετο, ο οποίος ερµηνεύεται ποικιλοτρόπως και αφορά διάφορους τοµείς.
Ο ορισµός της καλής υγείας
Ʃύµφωνα µε τον ορισµό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (1946), η υγεία αποτελεί µία κατάσταση πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και δεν αφορά
απλώς στην απουσία κάποιας ασθένειας ή αναπηρίας. Πρόκειται για τον παράγοντα εκείνο που καθορίζει τη φυσική, ψυχολογική ή ακόµα και την πνευµατική κατάσταση ενός ζώντος οργανισµού.
Με τον όρο «καλή υγεία», λοιπόν, δεν υποδηλώνεται το να µην πονάµε ή να µην αισθανόµαστε κάποια ενόχληση. Καλή υγεία σηµαίνει να νιώθουµε καλά, γεµάτοι ενέργεια, να έχουµε καλή διάθεση, να χαιρόµαστε
οποιαδήποτε στιγµή της ζωής, να αισθανόµαστε ψυχικά ισορροπηµένοι, να είµαστε κοινωνικά αποδεκτοί, να έχουµε διευρυµένους πνευµατικούς ορίζοντες και να σχεδιάζουµε το µέλλον µας µε αυτοπεποίθηση. Όλα
αυτά είναι στοιχεία που ενσωµατώνονται στον ορισµό της καλής υγείας.
Ουσιαστικά, η καλή υγεία δεν σχετίζεται µε την επιµήκυνση του προσδόκιµου ζωής, αλλά µε τη διαγωγή µίας ποιοτικής ζωής. Το ”ευ ζην”, λοιπόν, είναι η απόλυτη επιτυχία του ανθρώπου και πολλοί από εµάς επιθυµούµε να το κατακτήσουµε. Πρόκειται για µία κατηγορία ανθρώπων που θέλουν συνεχώς να έχουν αυξηµένα επίπεδα ενέργειας, δυνατή µνήµη και καλή κράση, χωρίς να αισθάνονται καµία σωµατική
ενόχληση. Προσκοδούν, δηλαδή, να είναι σταθερά υγιείς.
Η έµφυτη ικανότητα των έµβιων όντων για αυτοΐαση και καλή υγεία
Όλα τα έµβια όντα είναι εκ γενετής εξοπλισµένα να επιβιώνουν, διαθέτοντας µία καλή υγεία, καθώς η διαδικασία της αυτοϊασης είναι έµφυτη στον ανθρώπινο οργανισµό, όπως ακριβώς και η διαδικασία της
αναπνοής, η πέψη κτλ. Αν δε διέθετε άλλωστε ο άνθρωπος τους µηχανισµούς αυτοΐασης, δε θα µπορούσε να επιβιώσει ούτε καν µέχρι την εφηβική ηλικία. Αυτή η έµφυτη ικανότητα της αυτοΐασης τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος διαθέτει την ιδιότητα της οµοιόστασης, µία κατάσταση
κατά την οποία ο οργανισµός είναι σε θέση να διατηρεί τις σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, συγκέντρωση διαφόρων συστατικών, κτλ), παρά τις όποιες εξωτερικές µεταβολές.
Παράγοντες που διαταράσσουν την κυτταρική µακροβιότητα και την υγεία µας
Κατά συνέπεια, η κακή υγεία δεν είναι µία φυσιολογική κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που µπορούν να επενεργήσουν καταλυτικά στην υγεία µας και να υποβαθµίσουν την ποιότητα ζωής µας.
Οι συνήθειες του καθενός, ο τρόπος ζωής, η βιοµηχανοποίηση των τροφών, η κακή ψυχολογία, οι επιβλαβείς διατροφικές συνήθειες, η ύπαρξη κάποιας νόσου, οι ορµονικές ανισορροπίες, το κάπνισµα, η
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και το τοξικό περιβάλλον στο οποίο ζούµε αποτελούν µερικές από τις αιτίες που µπορούν να οδηγήσουν στην αλλοίωση των κυττάρων µας.
Η υγεία µας, όµως, καθορίζεται πραγµατικά από τα κύτταρα µας, τα ίδια τα δοµικά στοιχεία του σώµατος µας. Καλή κυτταρική υγεία σηµαίνει ότι όλα τα σηµαντικά µόρια από τα οποία συγκροτείται το κύτταρο, οι
πρωτεΐνες, τα µιτοχόνδρια και το DNA, λειτουργούν εύρυθµα και δεν υφίστανται κάποια βλάβη. Ʃε περίπτωση που προκληθούν βλάβες, ακολούθως τα συστήµατα του οργανισµού µας αρχίζουν να δυσλειτουργούν, µε αποτέλεσµα τη διαταραχή της υγείας µας.
Κακή ψυχολογική κατάσταση
Η καλή υγεία συνδέεται άρρηκτα και µε την ψυχολογία µας. Δεν είναι τυχαίος ο όρος «ψυχονευροανοσολογία», που επινοήθηκε από τον Dr. Ader το 1975, ούτως ώστε να περιγραφεί η διαδικασία µε την οποία ο νους επενεργεί στο σώµα. Η ψυχονευροανοσολογία εισέρχεται στη σφαίρα των νευρολογικών µονοπατιών που συνδέουν το ανοσοποιητικό σύστηµα και τον εγκέφαλο. Όταν υπάρχει δυσαρµονία µεταξύ του µυαλού και του σώµατος, εκδηλώνονται σωµατικές ή ψυχικές ασθένειες, αν και
εξαρχής εκδηλώνονται µόνο ψυχοσωµατικά συµπτώµατα. Εποµένως, σωµατική υγεία και ψυχική αρµονία σχετίζονται αλληλένδετα.
Έλλειψη θρεπτικών συστατικών
Ʃήµερα, λόγω της βιοµηχανοποίησης των τροφών, δεν παρέχεται το σύνολο των θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται τα κύτταρα µας, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται ελλείψεις, διότι το σώµα αδυνατεί να
παράγει τα βιοχηµικά του καύσιµα (αµινοξέα, ένζυµα, πρωτεΐνες) που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του. Η φλεγµονώδης διατροφή και η κατανάλωση επεξεργασµένων υδατανθράκων µπορεί να δηµιουργήσει
χρόνιες φλεγµονές και να συντελέσει στην απορρύθµιση του ανοσοποιητικού µας συστήµατος.
Ʃύµφωνα µε τον Dr. Ames, όταν τα θρεπτικά συστατικά δεν είναι επαρκή, πραγµατοποιείται ο καταµερισµός τους από τον οργανισµό, µε προτεραιότητα την εξασφάλιση των άµεσων ζωτικών λειτουργιών, όπως
είναι η παραγωγή ενέργειας, εις βάρος πιθανόν λειτουργιών οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της υγείας µας µακροπρόθεσµα.
Ʃυσσώρευση τοξικού φορτίου
Επίσης, στο λιπώδη ιστό των κυττάρων µας, συσσωρεύονται διάφορα τοξικά προϊόντα (βαρέα µέταλλα, χηµικές και φαρµακευτικές ουσίες). Πρόκειται για ουσίες που δεν θα έπρεπε να εντοπίζονται εκεί, διότι
αθροίζονται, επηρεάζοντας αρνητικά τη βιοχηµεία του σώµατος και ακολούθως την υγεία µας.
Η Ʃύγχρονη Ιατρική προσέγγιση ως αρωγός στην εξασφάλιση της καλής υγείας
Το καλό είναι ότι η επιστήµη εξελίσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς. Το κλινικό πλαίσιο που «βλέπει βαθιά» µέσα στο κύτταρο την τυχόν ανεπάρκεια και συσσώρευση τοξικότητας και υποστηρίζει τους φυσικούς εκείνους µηχανισµούς αυτοΐασης και αυτορρύθµισης της καλής υγείας του σώµατος µας είναι η Ʃύγχρονη Ιατρική πραγµατικότητα. Πρόκειται για µία Ιατρική ειδικότητα που υπηρετεί τη νοµοτελειακή
ικανότητα πως το σώµα µας µπορεί να αποτρέπει ή και θεραπεύει όλες τις ασθένειες και επικεντρώνεται στην ίαση του σώµατος σε κυτταρικά και βιοχηµικά επίπεδα, εφαρµόζοντας Ιατρικά πρωτόκολλα, που
στοχεύουν στην αποκατάσταση της σωστής λειτουργία των συστηµάτων
του οργανισµού.
Η Ʃύγχρονη Ιατρική πραγµατικότητα αντιµετωπίζει το κάθε άτοµο ως διαφορετικό και χειρίζεται αποτελεσµατικά ζητήµατα που σχετίζονται µε το µεταβολισµό, το στρες, τη διατροφή, τη χοληστερίνη, τις καύσεις λίπους, την κατάσταση ενυδάτωσης των ιστών, τις λοιµώξεις από
µύκητες, τις τροφικές δυσανεξίες ή τις εξαρτήσεις από τροφές (ζάχαρη, κ.ά), τις υπογλυκαιµίες, τις ελλείψεις µικροθρεπτικών συστατικών και τις ορµονικές διαταραχές. Προάγει τη βέλτιστη λειτουργία του θυρεοειδούς,
ανιχνεύει την προδιάθεση για διαβήτη και υποστηρίζει την καλή λειτουργία του εντέρου.
Μάλιστα, έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί ορθά και να αντιµετωπίσει, χωρίς χρήση χηµικών συστατικών, Χρόνια νοσήµατα, που οφείλονται σε ορµονική εκτροπή, σε υπερβολική οξείδωση του σώµατος µας, σε
χρόνιες, υποκλινικές φλεγµονές, σε γλυκοζυλίωση και στην τοξικότητα από χηµικά, ακτινοβολίες και επιβαρυντικά στοιχεία που συσσωρεύονται στο λιπώδη ιστό των κυττάρων µας.
Διαγνωστικές µέθοδοι που ανιχνεύουν την οποιαδήποτε δυσλειτουργία
Εξειδικευµένες εξετάσεις Μοριακού και Γενετικού επιπέδου, καθώς κι η ικανότητα µετάφρασης του γονιδιώµατος, µάς επιτρέπουν να ανιχνεύουµε τις αιτίες που αλλοιώνουν βιοχηµικά τα κύτταρα. Μέσα από
τη διεξαγωγή αναλύσεων σε κυτταρικό επίπεδο, καθίσταται ορατή η οποιαδήποτε παρέκκλιση ή δυσλειτουργία, η τυχόν ύπαρξη τοξινών, ελευθέρων ριζών και «σιωπηλών φλεγµονών» και ανιχνεύονται
επιγενετικοί παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να παρεµποδίσουν τη σωστή βιοχηµεία του ανθρώπινου σώµατος και να διαταράξουν την υγεία
µας. Τα πλήρη ιατρικά ιστορικά του ατόµου µας πληροφορούν για τις
συνήθειες του, για την παρούσα κατάσταση της υγείας του, καθώς και για
το πώς έχει επιδράσει το εξωτερικό περιβάλλον στις λειτουργίες του οργανισµού του. Διότι, µην ξεχνάµε ότι οι παράµετροι που δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής µας προέρχονται µεν από το εσωτερικό περιβάλλον
(προφλεγµονώδεις παράγοντες, αυτοάνοσα νοσήµατα και όγκοι) αλλά
και από το εξωτερικό (διατροφή, καρκινογόνα, ιοί και οξειδωτικοί παράγοντες).
Βάσει των διαγνωστικών ευρηµάτων, εκπονούνται εξατοµικευµένα πρωτόκολλα, τα οποία στοχεύουν στην εξασφάλιση της καλής µας υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς βασίζονται στην αυτοΐαση
των κυττάρων, µέσω της ενίσχυσης του σώµατος µε όλα τα απαραίτητα βιοχηµικά καύσιµα (πρωτεΐνες, ένζυµα) που χρειάζεται, για να επιτελεί σωστά όλες τις λειτουργίες του και αποκαθιστούν την ορµονική
ισορροπία του οργανισµού.
Παράλληλα, επιτυγχάνεται ο έλεγχος του βάρους, η αναζωπύρωση της σεξουαλικής ζωής, η βελτίωση του ύπνου και της µνήµης, η µείωση του άγχους, η θωράκιση της καρδιάς και η ενίσχυση της υγείας των οστών
και του ανοσοποιητικού συστήµατος. Ο κάθε άνθρωπος είναι πλέον σε
θέση να επανακτήσει ή να διατηρήσει τα επίπεδα της ενέργειας του.
Αυτού του είδους οι θεραπευτικές αγωγές στηρίζονται στις πραγµατικές ανάγκες του οργανισµού και διαµορφώνονται, έπειτα από την καθοδήγηση των ειδικών. Η πορεία της υγείας των ατόµων εξετάζεται
τακτικά και οι αγωγές παραµετροποιούνται βάσει του συνόλου των συµπτωµάτων και άλλων βιοχηµικών δεικτών. Έτσι, βελτιστοποιείται ο χρόνος θεραπείας και επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα. Η εξασφάλιση της καλής υγείας ως προνόµιο του καθενός
Ο άνθρωπος αποτελεί ένα ξεχωριστό πλάσµα, που όχι µόνο διαθέτει µηχανισµούς αυτοΐασης, αλλά µέσω του ύψιστου αγαθού της νοηµοσύνης µε το οποίο έχει προικιστεί, µπορεί να αντιληφθεί τι χρειάζεται να κάνει,
προκειµένου να εξασφαλίσει σταθερά την υγεία του. Τόσο η υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής (σωστή διατροφή, σωµατική και πνευµατική άσκηση, καλή ψυχολογία, διακοπή καπνίσµατος) όσο και η βιολογική και
κυτταρική φροντίδα σε επίπεδο ορµονών και ελλείψεων θρεπτικών συστατικών µπορούν να βοηθήσουν.
Έτσι, είναι δυνατόν να βελτιωθεί η καθηµερινότητα των ανθρώπων και ο καθένας µας από εµάς ξεχωριστά να τη βιώσει, όπως επιθυµεί. Μην ξεχνάµε, άλλωστε ότι η υγεία του σώµατος µας αποτελεί το βασικό
πυρήνα από τον οποίο εξαρτώνται η πνευµατική, η ψυχική υγεία, αλλά και
η κοινωνική υγεία.
Να είστε πάντα καλά
Dr. Νικολέτα Κοḯνη, M.D.

Ο ορισμός της «Καλής υγείας» και η βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών των νόσων

Related Articles

Ο μεγαλύτερος μουσικός κόμβος είναι γεγονός!

admin

Άγριες Μέλισσες: Δρόσω και Κωνσταντής θα καταφέρουν να είναι μαζί;

admin

Πέιτζ Σπίρανακ: Η σέξι πρώην γκόλφερ τρολάρει με καυτή φώτο όσους της «τη λένε» για το ντεκολτέ της

admin

«Σιωπηλός Δρόμος»: Η νέα δραματική σειρά που έρχεται στο MEGA

admin

Έφυγε από τη ζωή ο χορευτής Βαγγέλης Παππάς

admin

Survivor – Η αποκάλυψη του Κονδυλάτου για τον Ασημακόπουλο: «Ο αδερφός του πέθανε από καρκίνο»

admin

Μαίρη Συνατσάκη και Νίκος Μουτσινάς: Δύο κολλητοί με σύμφωνο συμβίωσης και… μωρό προσεχώς

admin

Σάλμα Χάγιεκ για τη σκηνή σεξ με τον Μπαντέρας στο «Desperado»: Έκλαιγα συνεχώς και ένιωθα ντροπή

admin

Ελένη Φιλίνη για καταγγελίες στο θέατρο: Τους κορυφαίους από παλιά δεν τους «άγγιζε» κανείς

admin