TECH

Προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα 97,6 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο BFF Banking το 2020

Προσαρμοσμένα-καθαρά-έσοδα-97,6-εκατ.-ευρώ-για-τον-Όμιλο-bff-banking-το-2020

Ανθεκτικά οικονομικά αποτελέσματα, ευθυγραμμισμένα με τις τάσεις που σημειώθηκαν κατά τα προηγούμενα τρίμηνα εμφάνισε ο όμιλος BFF Banking Group.

Τα κύρια σημεία

  • Για τη συνολική χρήση του 2020 τα προσαρμοσμένα έσοδα ανήλθαν σε € 97,6 εκατ., μειωμένα κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (στο +7% μη υπολογίζοντας τις εισπράξεις τόκων καθυστερημένης αποπληρωμής).
  • Οι νέες εργασίες ανήλθαν σε € 5,8 δισ. (αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος)
  • Το χαρτοφυλάκιο δανεισμού των πελατών παρέμεινε σταθερό ως αποτέλεσμα γρηγορότερων εισπράξεων. Υπεραπόδοση σε σχέση με την ιταλική αγορά factoring. Ποσοστό της τάξεως του 43% εκτος Ιταλίας – ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 41% που σημειώθηκε κατά το τέλος του 2019.
  • Αυξημένος όγκος μη-αναγνωρισμένων και εκτός προϋπολογισμού τόκων καθυστερημένης αποπληρωμής στα €406 εκατ.
  • Επάρκεια χρηματοδοτικών πόρων της τάξεως των € 4,2 δισ. με € 0,6 δισ. μη χρησιμοποιούμενες πιστωτικές γραμμές.
  • Χαμηλό προφίλ ρίσκου, με καθαρά μη-εξυπηρετούμενα δάνεια μειωμένα κατά 34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το κόστος ρίσκου ανήλθε σε 8 μ.β. ενώ ο δείκτης κάλυψης είναι της τάξεως του 84%. Αμελητέος όγκος αναστολών πληρωμών από πιστώσεις στα € 3 εκατ. ή 0,07% του υπολοίπου δανείων έναντι πελατών στις 31/12/2020.
  • Ισχυρή κεφαλαιακή θέση (ο δείκτης CET1 και ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης ανήλθαν σε 15,5% και 21,6% αντίστοιχα) με πλεονάζον κεφάλαιο της τάξεως των € 107 εκατ. πάνω από τον στόχο του 15% σε ό,τι αφορά τον συνολικό κεφαλαιακό δείκτη. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 26% συνυπολογίζοντας τα συνολικά μερίσματα.

Τα συνολικά μερίσματα των χρήσεων 2019 και 2020 ανέρχονται σε € 169 εκατ. και είναι έτοιμα προς αποκοπή, δεν συνυπολογίζονται στους κεφαλαιακούς δείκτες. Ο Όμιλος αναμένει σχετική ενημέρωση από την Τράπεζα της Ιταλίας προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία αποκοπής.

Εφαρμογή του νέου κανονισμού ορισμού αθέτησης (DoD): θετική επίδραση στον δείκτη CET1 και στον συνολικό κεφαλαιακό δείκτη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4,5% και 6,6% αντίστοιχα, σε συνέχεια και της στάθμισης ρίσκου που εφαρμόζει ήδη ο ανταγωνισμός.

DEPObank: Η ολοκλήρωση της συμφωνίας και η συνεπακόλουθη συγχώνευση αναμένονται μέσα στο α’ τρίμηνο του 2021. Η νέα εταιρική οντότητα που θα προκύψει θα παρουσιαστεί επίσημα στο κοινό αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Κριτήρια ESG: Ισχυρή δέσμευση για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, ευθυγραμμισμένη με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών. Οι σχετικές, μη-οικονομικής φύσεως πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν στο πλαίσιο των επικείμενου ετήσιου απολογισμού.

Ελλάδα: Η συνεισφορά της ελληνικής δραστηριότητας factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής στον κύκλο εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε € 65 εκατ. (έναντι € 54 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο) σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 21%.

– Προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα 97,6 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο BFF Banking το 2020 – -.

Related Articles

Το Λονδίνο δεν θα καθιερώσει διαβατήρια εμβολιασμού κατά του Covid-19

admin

Χατζηδάκης για εκκρεμείς συντάξεις: Θα κατατεθεί τροπολογία άμεσης καταβολής του ποσού της εθνικής σύνταξης (βίντεο)

admin

Δείτε τα νέα έγγραφα μετακίνησης – Σε ισχύ από τις 17 Φεβρουαρίου

admin

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα μέτρα έως τις 15 Φεβρουαρίου

admin

Fortune αφιέρωμα: Πώς το 5G ανοίγει τον δρόµο για την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση

admin

Ιδιαίτερα σπάνιες οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο της Moderna

admin

Γιατί η PwC αποφάσισε να δημοσιοποιεί τα εταιρικά της δεδομένα που αφορούν το diversity

admin

Οικονομική «ανάσα» ως το τέλος του έτους για τους οφειλέτες στο Δημόσιο

admin

Τι δείχνουν τα λύματα στην Αττική: Οι ειδικοί μιλούν

admin